Markerte starten på ny fabrikk i Ørsta

- I dag lanseres et nytt industrieventyr, sa Karita Bekkemellem da LMI deltok på byggestarten av Arctic Bioscience sin nye legemiddelfabrikk på torsdag.

Publisert 19. november 2021
IMPONERT: Karita Bekkemellem hyllet satsingen til Arctic Bioscience på markeringen av byggingen av Vestlandets eneste legemiddelfabrikk.

Kortreiste råvarer fra havet utenfor den nye fabrikken utvikles til et medisinsk produkt som mulig kan hjelpe millioner av psoriasis-pasienter over hele verden. Medisinen, som for øyeblikket forskes på gjennom kliniske studier, blant annet på Haukeland sykehus, er utviklet fra silderogn og den nye fabrikken vil gi en ekstrem kort verdikjede. Råstoffet fiskes fra havet på Møre-kysten og havner deretter i den nye fabrikken som ligger helt i sjøkanten, og hvor silderogn skal bli til ferdig produkt.

Gull av havets sølv

Arctic Bioscience produserer i dag kosttilskuddet Romega fra silderogn, men å lage medisin fra samme rognen har aldri blitt gjort før.

– Vi prøver å lage gull av havets sølv, sier selskapets CEO, Ole Arne Eiksund som sammen med grunder, Hogne Halleråker, viser frem statuen de har fått laget i anledning åpningen: en forgylt sild.

GULL AV HAVETS SØLV: Ole Arne Eiksund og Hogne Halleråker på plassen hvor den nye fabrikken skal bygges. Foto: Arctic Bioscience

– Det er potensielt 20 millioner amerikanske og europeiske pasienter med mild til moderat psoriasis, som vil være aktuelle brukere av medisinen som foreløpig kalles HR0350, og som skal starte fase IIB-studie neste år, forteller han og viser videre til ambisjoner for medisinutvikling for både diabetes type 2 og hjernehelse os ekstremt premature barn.

– Vår langsiktige strategi er å utvikle legemidler for flere terapiområder og denne fabrikken med dens patenter vil gjøre det mulig, sa han.

– Et nytt industrieventyr

Det kalte LMIs administrerende direktør, Karita Bekkemellem, prosjektet som hun har fulgt tett helt fra starten av.

– Arctic Bioscience representerer alle fordelene ved norsk helsenæring: et medisinsk produkt som har blitt forsket frem i Norge, vil nå også produseres her og dermed skape kompetansearbeidsplasser og økte eksportinntekter. Hele verdikjeden forblir i Norge.

– Norge kjennetegnes av sine ferdigheter til å forvalte naturresurser. Og medisinutvikling av silerogn, som omtrent fiskes fra brygga utenfor fabrikken de nå bygger, er et prakteksempel på å bruke naturresurser på en bærekraftig måte og til et godt formål, sa hun.

I tråd med politiske ambisjoner

Seniorrådgiver i LMI for næringsutvikling, Monica Larsen, deltok også på turen til Ørsta og fortalte blant annet om fordelene med en sterk norsk helsenæring og hvordan helsenæring passer inn hos den nye regjeringen.

– Ambisjonene om produksjon av et norsk utviklet legemiddel i Ørsta er ikke bare et spennende industrieventyr, det er også i tråd med den nye regjeringens ambisjoner om å skape nye, grønne eksportnæringer, sa hun.

HELSENÆRING: Monica Larsen fortalte om fordelene ved norsk helsenæring.

Den nye regjeringen har gjennom erklæringen vist at de anerkjenner hvordan legemiddelindustri kan vokse i Norge og bli en kilde for eksportinntekter.

For, Norge står overfor en stor eksportutfordring, vi importerer langt flere varer enn vi eksporterer. Vi vil derfor trenge flere næringer som, til sammen, skal kompensere for reduserte inntekter fra olje- og gassnæringen.

– Legemiddelindustrien er generelt en forskningsdrevet eksportnæring som konkurrer godt i internasjonale markeder. Arctic Bioscience eksemplifiserer også hvordan Norge kan være ledende innenfor mer miljøvennlig og bærekraftig legemiddelproduksjon, sa Larsen.