– Legemidler som ikke er lovlig innført, blir destruert av tolletaten eller politiet

Statens legemiddelverk (SLV) forteller om hvordan de, sammen med Tolletaten, jobber for å stoppe ulovlig import av falske legemidler.

Publisert 22. november 2021

Line Saxegaard, Legemiddelinspektør, inspeksjon av forsyningskjeden i SLV, forteller at legemidler som stoppes av toll ikke blir vurdert med hensyn på om de er falske eller ikke.

– Tolletaten stopper all ulovlig import. Med mindre mottakeren har importtillatelse fra Statens legemiddelverk, vil tolletaten ved sin kontroll stanse import av reseptpliktige legemidler og reseptfrie legemidler uten norsk markedsføringstillatelse (MT), sier Saxegaard.

Line Saxegaard i SLV.

SLV har ingen oversikt over hvilke falske legemidler som er de vanligste i Norge.

– Det er noen kategorier som dominerer ved privat import, som er små postpakker, for eksempel potenslegemidler, slankeprodukter og legemidler som gir rus. Smugling i større mengder, dreier seg i hovedsak om narkotika som opioider og lignende.

– Har dere sett en økning av falske legemidler inn til Norge under covid-pandemien?

– Produkter klassifiseres generelt ikke som falske/ikke falske. Om produktene er falske eller ikke vil ofte først være tema når det er snakk om større beslag og etterfølgende politietterforskning. Alle legemidler som tilsynelatende har MT (fra presentasjon), og som oppdages utenfor legal distribusjonskjede (for eksempel smugles), er per definisjon falske, sier Saxegaard.

Varene som stoppes blir ved behov analysert eller destruert.

– Ved behov for å avdekke om et produkt faktisk inneholder virkestoff, analyseres det av tolletaten eller Statens legemiddelverk. Straffbare forhold anmeldes til politiet. Legemidler som ikke er lovlig innført, blir destruert av tolletaten eller politiet, sier Saxegaard.

Nytt regelverk

Nye endringer i tolloven skal styrke Tolletaten sin kontroll med ulovlig handel av piratkopier og merkevareforfalskninger, opplyser Tolletaten på sine nettsider.

Med den nye regelverksendringen i tolloven kapittel 15 kan etaten nå stoppe postsendinger der kun avsender driver næringsvirksomhet. I praksis vil dette si at Tolletaten kan holde tilbake og destruere piratkopier i mindre sendinger, også der mottaker er en privatperson, skriver Tolletaten.

Blant varer som blir piratkopierte finn Tolletaten blant annet klær, elektronikk, legemidler og bildeler. Piratkopierte varer har et stort omfang, og trusselen industrien utgjør for både helse, miljø, sikkerhet og næringsliv er stor. EUROPOL sine tall viser at 5,8 prosent av alle varer som kommer til Europa er piratkopierte varer. Dette utgjør verdier for ca. 900 milliarder kroner.