Nye internasjonale prosjekter innen antibiotikaresistens

Veterinærinstituttet skal delta i to forskningsprosjekter finansiert gjennom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, skriver Veterinærinstituttet.

Publisert 6. desember 2021