Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Her kan du lese LMIs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Publisert 10. januar 2022

LMI gir innspill på følgende spørsmål i høringsnotatet:

Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer?

Er det konkrete hindringer i det norske kunnskapssystemet som svekker måloppnåelsen for langtidsplanen, og hva kan i så fall gjøres?

Hva bør videreføres og hva bør endres ved målene i gjeldende langtidsplan?

Hvis det skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/»missions» i Norge, hvordan bør de være innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig aktuelt?

Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap i befolkningen?

Les LMIs innspill her.