Nei, 200 nordmenn har ikke dødd av koronavaksiner

Vaksineskeptikere sprer informasjon om at tusenvis har fått alvorlige bivirkninger og 200 har dødd av koronavaksiner i Norge. - Tallene våre misbrukes, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Publisert 27. januar 2022

– Nei, 4,58 personer har ikke dødd i snitt hver uke av koronavaksine, skriver faktisk.no, som tilbakeviser misvisende tall som spres i sosiale medier.

Etter at over 10,6 millioner doser er satt har Legemiddelverket per 20. januar 2020 mottatt  51  985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 26 413 meldinger behandlet. 4 766 er klassifisert som alvorlige og  21 647 er klassifisert som lite alvorlige. Det vil si rundt 0,05 % melder at de har fått alvorlige bivirkninger.

Meldte bivirkninger ikke det samme som faktiske bivirkninger

Likevel bruker enkeltpersoner og noen nettsteder, som steigan.no, disse tallene til å spre desinformasjon om vaksinebivirkninger:

«4.500 tusen har fått alvorlige bivirkninger, 2.300 tusen har havnet på sykehus og over 200 har dødd av koronavaksinen.», hevder de.

Det som ikke nevnes er at meldte bivirkninger ikke nødvendigvis er det samme som faktiske bivirkninger, og at dødsfallene ikke nødvendigvis skyldes vaksinen.

– Det er ikke sant at 200 av dødd av vaksinen. Det vet vi. Men over 200 har dødd i nær sammenheng med vaksinen, sier Steinar Madsen, fagdirektør ved Legemiddelverket til avisen Gudbrandsdølen Dagningen.

I hovedsak eldre og pleietrengende

De fleste av de 243 som er registrert døde etter vaksinering, har vært eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere. At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger altså ikke å bety at vaksinen er årsaken til dødsfallet, skriver faktisk.no.

– Vi ser at tallene fra Legemiddelverkets rapporter misbrukes. Mange har vanskelig for å forstå at tilfeldig sammenfall i tid ikke er det samme som årsakssammenheng, sier Madsen.

Sigurd Hortemo, overlege ved Statens legemiddelverk, minner om at det hver uke – utenom pandemien – dør mer enn 300 eldre på sykehjem. Til GD sier han at de som fagmyndighet nok ikke har vært flinke nok til å fortelle hva bivirknings-meldeordningen er.

Noen misforstår tallene

– Vi inviterer både helsepersonell og pasienter til å melde inn dersom de har opplevd plager etter vaksinasjon som de mistenker kan ha sammenheng med vaksinen. Vi er helt åpne om meldingene, så tallene vi offentliggjør annenhver uke, inkluderer alle meldinger uavhengig av om vi har vurdert at det er sammenheng med vaksiner eller ei. Men vi ser at noen misforstår tallene, og vi forstår at dette er tall det er fristende å gripe fatt i hvis du er motstander av vaksinering. Men når vi har vaksinert nesten hele den voksne befolkningen to ganger, så vil mange vanlige sykdommer opptre i tidsmessig relasjon til vaksinen. Også blant de 2.000 som er behandlet på sykehus, dreier det seg i mange tilfeller om tilfeldige sammenfall. For eksempel viser undersøkelser fra Folkehelseinstituttet (FHI) at det så langt ikke er påvist økt risiko for hverken blodpropp i lunger, dyp venetrombose, hjerneslag eller hjerteinfarkt etter vaksinen, sier Hortemo til avisen.

– Vær kildekritisk

Legemiddelverket oppfordrer folk til å være kritiske til hva slags kilder de bruker for å skaffe seg informasjon og kunnskap og hva de deler videre.

Et nettsted som hjelper oss med dette er faktisk.no, en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia. «Nei, 4,58 personer har ikke dødd i snitt hver uke av koron­a­vak­sine«, skriver de i en grundig artikkel om saken.

Det betyr ikke at vaksinene er uten bivirkninger.

– Alle legemidler og vaksiner har bivirkninger. Koronavaksinene har sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Vi har ingen garanti for at bivirkninger ikke oppstår på lengre sikt. Men nå har det gått mer enn ett år siden de første fikk vaksinene, og vi har ikke sett uvanlige senbivirkninger. I et helhetsbilde, som handler om alvorligheten av sykdommen, er det ingen tvil om at koronavaksinene gir mer nytte enn skade, sier Madsen til GD.

Les mer om bivirkningsovervåking på lmi.no: Bivirkningsovervåkning