Felleskatalogen lanserer bivirkningssøk

I dag lanserer Felleskatalogen et nytt søkeverktøy for bivirkninger, med formål å hjelpe helsepersonell, pasienter og pårørende med å undersøke eventuell sammenheng mellom bivirkninger og legemidler i bruk.

Publisert 14. februar 2022

Felleskatalogen har etter initiativ fra Helsebiblioteket utviklet et bivirkningssøk. Med bakgrunn i søkeresultatet kan legen i samråd med pasienten vurdere dosereduksjon, prøveseponering eller bytte av legemiddel.

Bente By Jansen i Felleskatalogen.

– Prosjektet startet i 2017, og det har vært et omfattende arbeid med å definere nærmere 5000 bivirkningstermer iht. MedDRA, lenke relaterte bivirkningstermer til hverandre og strukture samtlige bivirkninger i Felleskatalogtekstene. I struktureringen av Felleskatalogtekstene har også legemiddelfirmaene lagt ned en stor innsats. Totalt har dette arbeidet gitt 160 000 nye lenker i Felleskatalogens Content Management System, forteller Bente By Jansen, administrerende direktør i Felleskatalogen.

Helsepersonell som har deltatt i brukertestingen beskriver søket som effektivt, tidsbesparende, oversiktlig og brukervennlig.

Prosjektet har vært støttet av SkatteFUNN.

Se bivirkningssøket på: www.bivirkningssok.no

Se video om Felleskatalogens bivirkningssøk her.