LMIs kommentarer til Representantforslag 108 S (2021–2022) om å styrke investeringene i norsk helsenæring

Her kan du lese LMIs innspill til næringskomiteen.

Publisert 7. mars 2022

LMI har følgende kommentarer til forslagene i representantforslaget:

Stortinget ber regjeringen gjennom Nordisk ministerråd etablere et forum for samarbeid og spesialisering innenfor helsenæringen.

Stortinget ber regjeringen innenfor rammene av strengt personvern og datasikkerhetshensyn komme tilbake til Stortinget med tiltak for å redusere ventetid før godkjenning og tilgang til helsedata for private aktører i helsesektoren.Stortinget ber regjeringen etablere et forum for å legge til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører i helsesektoren.

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med helseforetakene og forskningsmiljøene definere satsingsområder for økt forskning innen helsesektoren, etter modell av Oslo myelomatosesenter.

Les dokumentet her.