Meld deg på CRA-kurs

Sammen med den danske legemiddelindustriforeningens kursorganisasjon Atrium arrangerer LMI et diplomkurs over fire dager for alle som jobber som, eller ønsker å jobbe som, monitorer av kliniske studier (Clinical Research Associate, CRA).

Publisert 10. mars 2022

Tid:
13.-16. juni 2022 

Sted:
Oslo Kongressenter 

Læringsmål:
Via dette kurset vil du få kunnskap om hvordan man jobber iht ICH-GCP og andre relevante regelverk og retningslinjer for gjennomføring av legemiddelstudier. Du vil få en forståelse for hvilke aktører som er involvert i godkjenning, gjennomføring og oppfølging av legemiddelstudier samt hvilket ansvarsområde de ulike aktørene har. Kurset vil også gi et frampeik på nye trender på studiefronten.

Målgruppe:
Sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å jobbe som Clinical Research Associate (CRA) i industrien, CRA-er som mangler formell kompetanse, men som i dag jobber i en CRA-rolle, samt øvrige som ønsker en innsikt i gjennomføring av kliniske studier i samarbeid mellom industrien og helsetjenesten. Det er en fordel med noe innsikt og erfaring fra legemiddelstudier og samarbeidet mellom industrien og helsetjenesten med tanke på gjennomføringen av disse.

Språk:
Kurset vil primært foregå på norsk, men enkelte av forelesningene vil bli gitt på engelsk, og mye av kursmaterialet vil være på engelsk.

Materiale:
I forkant av kurset vil kursdeltakerne få tilsendt litteratur og materiale. Deler av dette vil være obligatorisk å ha gått gjennom på forhånd.

Antall:
Max antall deltakere er 35. Ved fullt kurs vil deltakere med faktisk rolle inn mot kliniske studier prioriteres.

Foredragsholdere:
Representanter for industri, klinikk, etikk-komit´é og legemiddelmyndighet i både Norge og Danmark.

Pris:

Pris Medlem/ Offentlige ansatte: kr. 18.000 

Pris Ikke-medlem: kr. 23.000 

Kursledere:
Hege Edvardsen (LMI), Margrethe Bjurstrøm (Boehringer-Ingelheim), Frode Bjerkely (MSD) og Sissel Nordheim (Novartis). LMIs clinical operations- gruppe vil også bidra i kursgjennomføringen.

Last ned fullt program her (PDF).

Meld deg på her.