Dette er de 6 NorTrials-sentrene

Styret i NorTrials har godkjent de seks sentrene som skal bli spydspisser på sine felt, og bidra til å at flere studier legges til norske sykehus.

Publisert 18. mars 2022
UNN: Universitetssykehuset Nord-Norge er ett av seks NorTrials-sentre. Foto: Frode Abrahamsen, UNN

Som en følge av handlingsplanen for kliniske studier er det offentlig-private partnerskapet NorTrials etablert, der sykehusene og industrien sitter sammen i styret. Satsningen innebærer blant annet at det skal etableres seks sentre for faglige satsingsområder. På møtet Kliniske studier i medvind onsdag, kunne Siv Mørkved, assisterende direktør i Helse Midt-Norge, røpe hvilke sentre som har fått oppdraget på de ulike fagfeltene/terapiområdene: 

Kreftsykdommer: Oslo universitetssykehus.
Faglig leder: professor Åslaug Helland

Autoimmune sykdommer og inflammasjon: Stavanger universitetssykehus
Faglig leder: professor Roar Omdal

Hjernehelse og nevrologiske sykdommer: Haukeland universitetssykehus
Faglig leder: professor Kjell Morten Myhr

Hjerte- og karsykdommer: Akershus universitetssykehus
Faglig leder: seniorforsker Peder Langeland Myhre

Medisinsk utstyr: St. Olavs hospital
Faglig leder: forskningssjef Thomas Langø

Fordøyelsessykdommer: Universitetssykehuset Nord-Norge
Faglig leder: førsteamanuensis Rasmus Goll

– NorTrials-sentrene skal støtte opp under handlingsplanen og bidra til at ny og utprøvende behandling gjøres tilgjengelig for pasientene innen de prioriterte områdene i helsetjenesten. De etableres ved disse seks sykehusene fordi de har internasjonalt anerkjente fagmiljøer med sterke fortrinn. De får ansvar for å bygge nasjonale strukturer innen sitt fagområde, slik at helseforetak i hele landet tas i bruk for å øke antall studier og inkluderte pasienter, sa Mørkved.

Et profesjonelt mottakerapparat

Sentrene får en funksjonstid på fem år og de får en tildeling på 2 millioner kroner årlig.

Assisterende direktør i Helse Midt-Norge, Siv Mørkved, presenterte de seks sykehusene som blir NorTrials-sentre

– Vi skal etablere et profesjonelt mottakerapparat for store og små aktører i næringslivet som planlegger gjennomføring av studier i norsk helsetjeneste. Enheten skal bygge kompetanse og spre beste praksis når det gjelder industrisamarbeid. Vi skal også etablere ordninger for studiepersonell som skal støtte målrettet opp om gjennomføringen av industristudier og utvikle og gjennomføre tiltak for markedsføring av Norge som studieland, i samarbeid med Innovasjon Norge, sa Mørkved.

Unikt samarbeid

Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst, sier samarbeidet mellom det offentlige og private er unikt.

– Det unike ved NorTrials er at vi lager en struktur som ikke bare innebærer samarbeid mellom industri og sykehus, men også mellom alle regionene. Nå samarbeider vi konstruktivt med industrien og på en måte som gjør at vi hele tiden holder det overordna målet fast: flere kliniske studier. Det er ingen opsjon å ikke lykkes med dette samarbeidet med industrien. Konsesusprosessene har vært utfordrende, men nå er vi på vei over hoppkanten.

Han understreket også at Norge er – så vidt han vet – det eneste landet der sykehusene har et lovpålagt krav om å gjøre forskning.

– NorTrials-sentrene får ikke automatisk penger for å styrke forskningsmiljøene, men de skal bidra til at hele landet kommer med. De får en nasjonal koordinerende oppgave for å finne ut hvor skoen trykker, hva kan løses gjennom ledelse, kulturbygging, krav til leveranse og så videre. Det vil være forskjellig fra sted til sted. Vi skal lytte og lære av hverandre, og blant annet kan industrien lære oss mye om for eksempel hvordan vi blir attraktive studiesentre. Nå skal alle jobbe sammen for å få dette til – industrien og sykehusene, og det tror jeg er helt nødvendig, sa Krüger.

Viktig med både spydspisser og bredde

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI, deltok i likhet med Krüger i panelsamtale på møtet, og understreker hvorfor det er viktig med seks slike spydspiss-sentre som NorTrials nå har utpekt.

PANELSAMTALE: fra venstre Thorbjørn Halvorsen fra Roche Diagnostics Norge, Øystein Krüger fra Helse Sør-Øst, Hege Edvardsen fra LMI og Erlend B. Smeland, forskningsdirektør ved Oslo universitetssykehus.

– Hvis man skal åpne et land som studieland vil man gjerne ha mer enn ett senter – helst tre. Vi trenger gode lokomotiver, eller spydspisser, som har internasjonal anerkjennelse og som kan dra det hele i gang og sørge for at alt går så raskt og riktig som det skal. Men vi trenger flere sentre og disse seks sentrene skal bidra til å lettere identifisere og rekruttere gode sites innenfor sine terapiområder. En suksessfaktor for studier er også å levere det pasienttallet som er satt per land og per senter. For å få til dette er det klart av vi ikke bare kan rekruttere pasienter fra Oslo universitetssykehus – vi må ha et nasjonalt fokus. Vi trenger altså både spissene og bredden, sa Edvardsen.  

Hun er svært glad for at pendelen ser ut til å være i ferd med å snu, og at det for første gang på mange år er en økning i antall industristudier. Men de mange årene med lite studieaktivitet har satt sine spor.

– Vi har mangel på folk i helsetjenesten som har kompetanse til å drive med kliniske studier. Så vi må utdanne flere som kan jobbe med dette. Det er flere kurs på gang nå, så vi oppfordrer helsepersonell som er interessert søker på disse, sa Edvardsen.