Nordmenn positive til private helse- og velferdsbedrifter

Færre nordmenn har tro på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra privat sektor.

Publisert 8. april 2022

Det viser Kantars helsepolitiske barometer 2022.

Hele 55 % er helt eller delvis uenig i at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører.  Dette er en økning på 9 % sammenlignet med 2019.

– Dette spørsmålet har bransjeforeningen for helse og velferd i NHO stilt i helsebarometeret hvert år siden 2019. Utviklingen gir en indikasjon på at befolkningen i stadig større grad ser hvilken verdi private helse- og velferdsaktører har i vårt velferdssamfunn, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Kantars helsepolitiske barometer er blitt gitt ut hvert år siden 2016, og kartlegger nordmenns holdninger til helsepolitiske spørsmål. NHO Service og Handel, Apotekforeningen, Oslo Cancer Cluster, Aleris og Norsk sykepleierforbund er blant virksomhetene som har bidratt med innspill til temaer og spørsmål.

Ser at private avlaster det offentlige

For 75% av befolkningen er det viktigere å få den hjelpen man trenger, enn om det er private/ideelle eller offentlige helseaktører som gir dem hjelpen de trenger. Og for 69% av befolkningen spiller det ingen rolle hvilke helseaktører som leverer de offentlige finansierte helse- og omsorgstjenestene hvis kvaliteten i tjenestene er god.

Halvparten av de 2000 respondentene er enige i at private selskaper må kunne tjene penger på å utføre velferdstjenester for det offentlige, som asylmottak, barnehager, barnevern og sykehjem. Og ved behov for hjemmehjelp ønsker de fleste (74%) å kunne velge hvem (altså hvilken aktør) som kommer, og når hjelpen skal komme.

Under halvparten av befolkningen (47 %) har tillit til at det offentlige vil gi dem de helsetjenestene de behøver når de blir eldre. Denne andelen er kraftig redusert siden fjoråret, da hadde 56 % tillit til det offentlige på dette punktet.

Ønsker vaksiner i apotek

Et overveldende flertall (72 %) ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester så man ikke trenger å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.

– Under pandemien har apotekene også gjort et viktig bidrag med å vaksinere befolkningen, og 77 % er enig i at tilbudet om gratis influensavaksine til personer i risikogrupper også bør kunne gis gjennom apotekene, ikke bare i regi av kommuner og fastleger.

Vellykket velferdsmiks

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, mener årets Helsepolitisk barometer bekrefter at befolkningen nå ser at private er en del av løsningen – nå og i fremtiden.

– Det er ikke tvil om at krisene vi som samfunn har måttet håndtere de siste årene, som for eksempel koronakrisen og nå en påtroppende flyktningkrise som følge av invasjonen av Ukraina, har vist hvor sårbart vårt helsevesen er. Samtidig ser vi at vårt velferdssamfunn, som er bygget på samarbeid mellom offentlige og private aktører, har bestått prøvelsene så langt. Dette betyr at velferdsmiksen – nemlig samarbeidet mellom offentlige og private aktører – er en suksessoppskrift som bør være fundamentet også for fremtidens velferdssamfunn, sier Bekkemellem.

På spørsmål om hva som er de største utfordringene Norge står overfor i dag, svarer flertallet:

  • Klimaendringer
  • Økende sosiale forskjeller
  • Oppgavene i helsetjenesten