Vaksineutvalgets innspill til Folkehelsemeldingen

Vaksiner vil i høy grad bidra til å nå regjeringens mål om blant annet å forebygge sykdom, og fortjener derfor en sentral plass i den nye Folkehelsemeldingen, skriver LMIs vaksineutvalg i sitt høringssvar.

Publisert 28. april 2022

Vi støtter regjeringens mål om å skape et helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. Vi mener en prioritering av vaksiner og et vaksinasjonsprogram for voksne i høy grad vil bidra til å dette. Vaksiner fortjener derfor en sentral plass i den kommende folkehelsemeldingen, skriver utvalget. De lister blant annet opp to konkrete forslag til tiltak:


• Regjeringen bør følge opp Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling fra 2018 og implementere et vaksinasjonsprogram for voksne så snart som mulig. Dette kan skje gradvis, og bør inkludere klare anbefalinger for vaksinasjon, informasjonssystemer som når allmenheten (inkludert SMSpåminnelse om vaksinasjon, som allerede er bestemt innført), insentiver for informasjon og administrasjon av vaksiner, samt god tilgjengelighet av vaksinasjon (ta i bruk alle aktører, inkludert
apotek).
• I tillegg bør det legges til rette for god informasjon om vaksinasjonsanbefalinger for vaksiner som ikke er en del av programmet.

Les om høringen

Les hele høringssvaret fra vaksineutvalget