Cabometyx og Opdivo-kombo gir dypere respons og lengre overlevelse for pasienter med avansert nyrecellekreft

Responsdybden etter førstelinjebehandling med Opdivo pluss Cabometyx hos pasienter med avansert nyrecellekarsinom er assosiert med varig effekt og forbedret prognose, skriver HealthTalk.

Publisert 7. juni 2022