Gastrokirurg med poster på studie med norsk medisin

Pasienter med metastatisk kreft i bukhinnen etter kolorektal kreft fikk det utprøvende radioaktive legemidlet radspherin etter CRS-HIPEC-behandling. Gastrokirurg Stein Gunnar Larsen presenterte dataene på årets ASCO, skriver Dagens Medisin.

Publisert 7. juni 2022