Helsenæringens verdi 2022: – Samarbeid er nøkkelen for å løse utfordringene

Bedriftene som sto på scenen under lanseringen av Helsenæringens verdi 2022, er enige om at vi stor overfor store utfordringer i tiden som kommer.

Publisert 10. juni 2022
Samarbeid: Karita Bekkemellem ønsker mer samarbeid.

Nøkkelen for å løse dette er et tettere og bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Fredag 10. juni ble Helsenæringens verdi 2022 lansert, en rapport av Menon Economics som beskriver hele helsenæringen i tall. Rapporten er en årlig utgivelse, som for første gang ble publisert i 2016.

Her kan du lese rapporten.

På scenen under lanseringen i Næringslivets hus, fikk fire bedrifter kommentere årets funn og utdype hvilke utfordringer deres bedrifter møter og hvilke muligheter de ser for fremtiden. 

Samarbeid: Nicolai Skarsgård fra Hjemmelegene var tydelig på at samarbeid er nøkkelen for å møte våre fremtidige helseutfordringer.

– Hjemmelegene startet med utgangspunkt i et behov som var udekket. Vi startet med hjemmebesøk hvor tanken var å flytte tjenesten til der pasienten er. Se for deg Gerda på 82 år, hun er dårlig og trenger hjelp. Hun kan ta kontakt med legevakten eller fastlegen, men hun vil mest sannsynlig ikke få hjelp med en gang. Ofte ser vi at hjelpen kommer for sent og Gerda havner på sykehus. Det er dyrt, sier Nicolai Skarsgård, lege og gründer av Hjemmelegene. – Vi står overfor noen år hvor vi får veldig mange Gerda-er. Det viktigste vi gjør er å spille på lag. Vi har ikke tid, plass eller nok hender til å drive på den måten vi gjør i dag for å møte alle Gerda-ene. Samarbeid er nøkkelen for å løse det. Vi må samle alle på et lag, sier han.  

Se også: Sendingen fra lanseringen her 

Skarsgård får støtte fra Per Gunnar Borhaug, daglig leder i Ecura.  

– Enhver debatt kan bli ødelagt med fakta. Jeg håper at Helsenæringens verdi blir grunnlag for gode debatter basert på fakta, sier Borhaug.  – Jeg opplever at stortingspolitikere er i utakt med kommunenorge i vår sektor. Hvorfor er vårt selskap i vekst? Er det slik at vi som driver innen helse driver med lureri og har dårlige arbeidsforhold? Er det slik at vi driver med superprofitt, spør Borhaug. 

Lavt sykefravær

Han trekker frem at de blant annet har lykkes med å ha et lavt sykefravær. 

– Hvis man gjør et fort søk, så kan man finne ut hvor mye man sparer på lavt sykefravær, sier han.  

– Vi leverer til 230 kommuner i Norge. Vi leverer til flere «røde» kommuner enn «blå» kommuner. Etter regjeringsskiftet vokser vi mer enn før. Vi har kvalitet og kompetanse som bærebjelker i Ecura. Derfor vokser vi, sier han.  

Les ogsåDette er de viktigste funnene i «Helsenæringens verdi 2022»

Videre påpeker de ønsker at kommunene stiller flere krav til de som leverandører.  

– Kommunene må styrke sin innkjøpskompetanse, stille krav til oss og fokusere på kvalitet, sier Borhaug.  

Samarbeid motvirker todelt helsevesen

GE Healthcare, Norge største innen helseindustri, som står for 2 prosent av fastlandseksporten i Norge, utdyper hva som er viktig for dem som en global aktør. 

– Rammeverket, virkemidler, innovasjonsmidler, kliniske studier, infrastruktur og hvordan man kan legge til rette for produksjon er avgjørende, sier Cathrine Thomassen, daglig leder av GE Healthcare.  

Et av funnene i Helsenæringens verdi 2022 er at pris vektes høyere enn kvalitet når det skal inngås samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette ønsker bedriftene å endre.  

– Hvis man vektlegger kvalitet, så får man det tilbake. Hvis man ikke lykkes med samarbeid, vil man få en helsetjeneste med enorme behov og man får et todelt helsevesen. Vi i Norge har svært gode forutsetninger for å bygge næringen. Vi må bygge kultur for offentlig-privat samarbeid, sier Petter Risøe i Diffia. 

Erik Jakobsen i Menon Economics presenterte funnene fra rapporten.

Daglig leder i Ecura, Per Gunnar Borhaug.
Fra venstre: Alfred Bjørlo (Venstre), Solveig Vitanza (Ap) og Tone Trøen (Høyre).