Nye metoder: Ber om gjennomgang av unntaksordning

Arbeiderpartiet legger frem forslag i Stortinget om at regjeringen skal gi en redegjørelse om oppfølgingen av evalueringen av Nye metoder og at unntaksordningen skal gjennomgås, skriver Dagens Medisin.

Publisert 10. juni 2022