Epcoritamab lovende mot den vanligste formen for lymfekreft

Ny studie viser at det bi-spesifikke antistoffet har effekt hos pasienter med diffust storcellet B-lymfom, skriver Onkologisk Tidsskrift.

Publisert 14. juni 2022