Immunterapi godkjent i Europa for pasienter med tidlig ikke-småcellet lungekreft

EU kommisjonen har sagt ja til at pasienter som har ikke-småcellet lungekreft kan behandles med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter kirurgi og cellegift - såkalt adjuvant behandling, skriver HealthTalk.

Publisert 14. juni 2022