Melanor blir en del av NHO Geneo

Melanor, bransjeforeningen for produsenter og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr i Norge, melder seg inn i NHO Geneo.

Publisert 15. juni 2022
PÅ LAGET: Melanor og adm.dir. Atle Hunstad (i midten) er med på NHO GENEO-laget sammen med LMI- og GENEO-direktør Karita Bekkemellem. Til høyre NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Melanor er bransjeforeningen for produsenter og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr i Norge. De representerer om lag 120 medlemsbedrifter med over 3000 ansatte.

Onsdag 15. juni besluttet Melanors generalforsamling at Melanor skal tilsluttes NHO Geneo, som er NHOs nye landsforening for helse, – oppvekst, – og velferdsnæringen.

NHO Geneo samler bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber innen helse og velferd. Målet med NHO Geneo er å utvikle samarbeidet mellom offentlige, private og ideelle bedrifter.

– Et medlemskap i NHO Geneo vil akselerere Melanors arbeid for våre medlemsbedrifter: vi får tilgang til NHOs nettverk av partnere og medlemsfordeler, vi drar nytte av NHOs posisjon og tyngde i norsk samfunnsdebatt, og ikke minst drar vi veksel på NHOs politiske nettverk og gjennomslagskraft. Medlemskapet i NHO Geneo vil bistå Melanor med å svare ut det helhetlige mulighets- og utfordringsbildet som har blitt synliggjort i Fremtidsstudien og implementert i Melanors nye strategi. En samlet helsenæring er avgjørende for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer. Sammen representerer vi alle mulighetene helsenæringen kan tilby og det offentlige helsevesenet kan trenge bistand fra, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor.

– Det er svært gledelig at Melanor blir en del av NHO-familien. Helsenæringen har alle muligheter for å bli en nøkkelnæring og stor eksportnæring for Norge. Den er blant de mest gründerintensive næringene i landet, og blant næringene med raskest vekst. Næringen er helt sentral for helsetilbudet i Norge. Ved å samle så mange gode krefter som mulig i NHO-familien, legger vi et solid grunnlag for videre vekst. Til det beste for norsk verdiskaping og for den norske helsetjenesten, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. 

– I NHO Geneo ønsker vi å samle alle aktørene innenfor privat helsenæring, omsorg og velferdstjenester. Derfor er det meget viktig at Melanor nå blir en del av det fellesskapet. Melanor er den største og mest innflytelsesrike organisasjonen i medisinsk utstyrsbransje og er en betydningsfull aktør i helsenæringen – og helsetjenesten. Gjennom et sterkere fellesskap skal vi jobbe for forutsigbare og gode rammevilkår som vil bidra til mer vekst, verdiskaping og velferd i Norge, sier Karita Bekkemellem, konstituert administrerende direktør i NHO Geneo.

Les også saken på nhogeneo.no