Disse sakene står på agendaen på Beslutningsforum sitt junimøte

Fra avtaleverk om gen- og celleterapier til finansiering av legemidler mot sjeldne sykdommer og en rekke enkeltmetoder - dette står på sakskartet for det forestående møtet i Beslutningsforum, skriver Dagens Medisin.

Publisert 16. juni 2022