Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Les LMIs høringssvar til Direktoratet for e-helses forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

Publisert 16. juni 2022
Illustrasjonsbilde høringer

Direktoratet for e-helse løfter betydningen av samspillet mellom private leverandører og helse- og omsorgssektoren. LMI er enig i at dette er viktig for gjennomføringskraften på e-helseområdet. LMI støtter prinsippene som er foreslått, og ser at de kan ha en normerende effekt.

Vi tror imidlertid at det må mer konkrete tiltak til for å øke tempoet på e-helseområdet, noe som er viktig for at helsetjenesten og samfunnet raskere kan høste gevinsten digitalisering og e-helseløsninger gir.

Vi anmoder derfor sterkt om at de foreslåtte prinsippene reflekteres sterkere i de faktiske rammevilkårene, finansieringsmekanismene og insentivene som ellers styrer sektoren.

Les hele høringssvaret fra LMI

Les høringsforslaget fra Direktoratet for e-helse