Ny immunterapi mot lymfekreft godkjent i Europa – er et alternativ til CAR-T behandling

U-kommisjonen har godkjent det bispesifikke legemidlet Lunsumio (mosunetuzumab). Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom – den vanligste formen for saktevoksende non-Hodgkin-lymfom (NHL), skriver HealthTalk.

Publisert 16. juni 2022