Uenige i at Norge ligger foran når det gjelder nye medisiner

EFPIA-rapporten for 2021 plasserer Norge på en sjetteplass når det gjelder innføring av nye medisiner. Å si at vi er på sjette plass, er en sannhet med modifikasjoner, i hvert fall for kreftfeltet, sier Alexander...

Publisert 17. juni 2022