Mandag avgjør Beslutningsforum om 400 norske pasienter med lungefibrose skal få ny medisin

Etter lange og krevende prisforhandlinger innførte Beslutningsforum cystisk fibrose-legemidlet Kaftrio den 25. april. På mandag skal skal Beslutningsforum ta stilling til om en annen gruppe pasienter med alvorlig lungesykdom skal få tilgang til ny behandling,...

Publisert 20. juni 2022