Dette ble konklusjonene etter Beslutningsforum sitt junimøte

Tre saker fikk ja i Beslutningsforums junimøte. I tillegg ble nytt avtaleverk for gen- og celleterapi vedtatt, skriver Dagens Medisin.

Publisert 21. juni 2022