– Samarbeid og dialog er nøkkelen til innkjøpssuksess

Det ble fremhevet av alle foredragsholdere og paneldeltakerne da LMI arrangerte fagdag om innovative anskaffelser av legemidler.

Publisert 23. juni 2022
PANEL: Erik Magnus Sæter, Veronika Barrabes, Iselin Syversen, Inger Cathrine Bryne, Katrine Bryne og Karoline Knutsen snakker om innovative anskaffelser av legemidler på fagdagen.

Inspirert av danske Amgros, som fortalte hvordan de hadde samarbeidet tett og startet dialogen tidlig med industrien for å inngå alternative prisavtaler innenfor nye ATMP-er, var inspirerende. Deltakerne på Grand Hotel var svært positive til at dette også kunne realiseres i Norge.

Hyppige møter og dialog

Inntrykket ble forsterket av LMIs styreleder, Veronika Barrabes, som også jobber i Novartis, et selskap som har lykkes med alternative prisavtaler i både Danmark, så vel som i Norge og som var blant selskapene Amgros fremhevet.

– Det vi har lært er at veldig tett og tidlig dialog er nøkkelen til suksess. Det kommer problemstillinger hele tiden, da må terskelen for å prate om dem være lav. Genterapier er ny lærdom for alle, da må viktige problemstiller komme på bordet tidlig og løses tidlig. Alle parter må være fleksible og ta til seg ny lærdom underveis, fortalte hun.

Nytt rammeverk

Legemiddelutviklingen er i stor endring, vi ser at flere persontilpassende og avanserte terapier får tidligere EMA-godkjenning med begrenset data. Dette utfordrer den tradisjonelle innføringen og finansieringen av legemidler. Derfor er det et behov for å se på nye former for anskaffelser av legemidler og hvordan vi kan sikre gode prosesser for dette fra både myndighetene og industrien sin side.

Alternative pris- og betalingsmodeller er én form for anskaffelse hvor myndighetene har utviklet et rammeverk. Iselin Syversen fra Sykehusinnkjøp gav et innblikk i utviklingen av arbeidet med alternative pris- og betalingsmodeller i Norge. 

– De gangene vi kommer i mål med alternative prisavtaler er når begge parter viser fleksibilitet og samarbeidsvilje.

– Vi tror at en modell for midlertidig innføring er løsningen for fremtiden. Legemiddelutviklingen har endret seg, men forretningsmodellene har ikke. Midlertidig innføring vil være en fast-track for pasientenes tilgang til nye behandlinger, og til en redusert pris frem til ny dokumentasjon foreligger, fortalte hun.

Lojaliteten til prioriteringsmeldingen

Leder av Beslutningsforum og Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, deltok også på fagdagen, med både innlegg og i panelsamtalen. Også hun fremhevet viktigheten av den gode dialogen mellom partene for å lykkes og pekte samtidig på hvordan hun, og de andre direktørene i RHF-ene, får føringene fra Prioriteringsmeldingen fra 2016.

Leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne

– Når vi i Beslutningsforum sier nei til en behandling, er ofte grunnen at «dokumentasjonen er for lav og prisen er for høy.» Våre føringer kommer fra Prioriteringsmeldingen som sier at alvorligheten og nytten skal avgjøre hvilken pris vi er villig til å betale. Dette er bestemt av Stortinget og derfor er vår lojalitet til Prioriteringsmeldingen fullstendig.

– Regjeringen sier at arbeidet skal starte om en ny Prioriteringsmelding, og det vil da være viktig at den får inn perspektiver som er tilpasset dagens problemstillinger, sa hun.

Sterkt program

Det var et sterkt faglig innhold gjennom hele dagen, med presentasjoner fra blant andre Sigbjørn Smeland, som fortalte om det offentlig-private suksessprosjektet CONNECT, Konkurransetilsynet, leder for LMIs markedstilgangsutvalg Kirsti Nyhus, TLV fra Sverige, samt Erik Magnus Sæter fra Oslo Economics, som snakket om risikodeling i alternative prisavtaler.

Dagen ble ledet av Veronika Gran fra Novartis og Pål Suseg fra Janssen, sammen med Katrine Bryne og Karoline Knutsen fra LMI.

De to sistnevnte var veldig fornøyd med både innholdet og diskusjonene gjennom dagen.

Karoline Knutsen og Katrine Bryne

– Det var fint å møtes fysisk igjen og vi synes alle foredragsholderne trakk opp viktige og relevante punkter. Det kom opp flere innspill for videre samarbeid og dialog som både vi og de offentlige aktørene kan jobbe videre med i fellesskap, for å sikre fremdrift, oppsummerte de.