Anbudspilot åpner for at flere pasienter kan få behandling med PCSK9-hemmere på blå resept

I fjor høst startet pilotprosjektet hvor en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) skal anbudsutsettes, skriver Statens Legemiddelverk.

Publisert 27. juni 2022