Norske Targovax med FDA-godkjenning i USA

Det norske legemiddelselskapet Targovax har fått godkjenning av det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) til å starte kliniske studier for kreftmedisinen TG01 i USA.

Publisert 27. juni 2022
TARGOVAX-SJEF: Erik Digman Wiklund

Targovax er et legemiddelselskap i klinisk stadium som utvikler immunaktivatorer for målrettet behandling av allerede hardt behandlede, solide svulster. Selskapets fokus er rettet mot å aktivere pasientens immunsystem for å bekjempe kreftceller og dermed tilby behandling til pasienter med få tilgjengelige behandlingsalternativer.

Søknaden selskapet har fått godkjent er en «legemiddel under utvikling» (IND) for TG01 i kombinasjon med QS-21 STIMULON, skriver Finansavisen. Videre heter det at «Targovax har allerede vist lovende resultater med en tidligere versjon av TG01 mot kreft i bukspyttkjertelen.» TG01 er en vaksine som hjelper kroppens immunforsvar å bekjempe kreft forårsaket av mutasjoner i RAS – genet.

Bred medieomtale

FDA-godkjennelsen er omtalt både i en børsmelding gjennom Dagens Næringsliv, samt i Finansavisen. Targovax-sjef, Erik Digman Wiklund, er noe overrasket over at nyheten har fått så mye interesse i pressen, men er veldig fornøyd.

-Det er klart at det er krevende å få godkjennelse fra FDA, så dette er en stor milepæl, sier han. Det er også første gang en TG vaksine får godkjenning i en studie i USA.

TG01-vaksinen stammer fra et tidligere gjort studie i Norge og England, som produserte gode data. Det originale produktet ble utviklet for 10 – 15 år siden.

-Det vi nå har gjort er å oppgradere formatet og forenkle bruken på produktet, som er utviklet med støtte fra NFR og innovasjon Norge. Studien er et pipeline prosjekt og man forsøker nå å skape et kollaborativt set-up slik at kostnadene holdes lave for Targovax, sier Wiklund.

-Dette er en eksplorativ studie i nye kombinasjoner, så studien i seg selv er mer innovativ enn stor, fortsetter Wiklund. Videre forklarer han at Targovax vil komme tilbake med flere og viktige detaljer om studien på et senere tidspunkt. -Vi har noen veldig kule planer, sier han.

Andre Studier på plass i Norge

Targovax har også andre studier i Norge. Tidligere i vår annonserte selskapet en Oslobasert studie i samarbeid Oslo myelomatosesenter, som er en klinisk studie for pasienter med RAS-mutert benmargskreft. 20 pasienter skal rekrutteres til studien og disse vil behandles med TG01 for å se om immunterapien kan redusere tid til tilbakefall. Dette blir det første steget i et større program som skal teste ut TG-vaksinering i ulike RAS-muterte krefttyper og i kombinasjonsterapier.

Targovax fikk nylig forskningstilskudd på totalt 18 millioner kroner fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd videreutvikling av TG01-vaksinen. Tilskuddene finansierer flere kliniske studier, der studiet i benmargskreft er den første.