Behov for et nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap!

Vi glemmer fort, men det er bare to år siden helsearbeidere manglet munnbind og annet nødvendig smittevernutstyr, skriver Eli Sætersmoen og Sylvia Brustad i Terningen Arena i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 1. juli 2022