Vaksine mot apekopper i godkjenningsprosess

EU har inngått en avtale om kjøp av apekoppevaksine fra firmaet Bavarian Nordic. I USA er vaksinen godkjent mot både kopper og apekopper, skriver Legemiddelverket.

Publisert 1. juli 2022

Les mer på legemiddelverket.no

Vaksine mot apekopper i godkjenningsprosess