Rapport fra det Skandinaviske toppmøtet i københavn: Hvordan møte behovene til fremtidens kreftpasienter i Skandinavia?

Nylig publiserte Astellas Pharma Nordic sammen med Danmarks ambassade i Norge og Sverige en rapport og en video fra high level møtet i København tidligere i år. Les rapporten og se videoen her.

Publisert 4. juli 2022

Økt fokus på samarbeid mellom de nordiske landene kan komme morgendagens kreftpasienter til gode. De skandinaviske landene har også relativt like helsevesen, noe som gir gode forutsetninger for samarbeid på tvers av landegrensene.

2 av 3 overlever kreft

Med et økende antall pasienter som overlever sin kreftsykdom øker også behovet for oppfølging etter fullført behandling. I dag viser statistikken at 2 av 3 overlever kreft. Samtidig er det også ventet at antall krefttilfeller vil øke med 21 % innen 2040. Dermed er et fokus for det nordiske samarbeidet rehabilitering og ivaretaking av pasienter, spesielt i henhold til oppfølging av bivirkninger som følge av behandlingen, men også med tanke på mer praktisk problematikk som at mange pasienter opplever vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet etter sykefravær.

De skandinaviske landene har iverksatt ulike intensiver for oppfølging, hvor man i Norge blant annet har implementert pakkeforløp hjem som skal sørge for at overgangen fra sykehus til hjemmebehandling blir bedre.

Videre skal multidisiplinære team konferanser tilrettelegge for ekspertmøter hvor temaer som behandlingsmetoder og behandlingsplaner skal diskuteres. Målsetningen med disse møtene er at hver enkelt pasients sykdom blir behandlet på best mulig måte i henhold til kliniske retningslinjer, uavhengig av hvor pasienten bor eller hvilken sosial status pasienten har.  

Alexandra Hilligsøe

Alexandra Hilligsøe, Market Access & External Affairs Manager i Astellas Pharma Nordic, sier rapporten gir et viktig innblikk i det skandinaviske samarbeidet.

-Rapporten fra det Skandinaviske Summit 2022: Tomorrow’s cancer treatment har som mål å gi et innblikk i konferansens mange debatter og diskusjonene som fulgte: fremtiden for tverrfaglige team, som f.eks å innføre kunstig intelligens i diagnostiske verktøy og nasjonale perspektiver på kreftforløp, sier Hilligsøe.

Også generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross deltok på møtet. Hun påpekte viktigheten av å ha et system som tilrettelegger for pasienters tilgang til nye medisiner. – Vi må sikre at vi har tilgang til den mest avanserte medisinen i fremtiden. Og vi må sørge for at vi har systemer for finansiering. Og det er noe vi kan samarbeide om, sa hun.

Kunnskapsflyt og dialog på tvers av landegrenser

Videre dialog på tvers av landegrensene blir viktig i årene som kommer for å styrke samarbeidet og bedre pasientenes utsikter ytterligere. -Det handler om å lære av hverandre og bygge videre på den eksisterende kunnskapen, sier generalsekretær i den Svenske kreftforeningen, Ulrika Årehed Kågström i et intervju i videoen.

Louise Carmén Ekedahl, External Affairs & Communication Director i Astellas Pharma Nordic, forklarer at selskapet vil jobbe for tilrettelegging for videre samarbeid mellom landene.

-Som et farmasøytisk selskap spiller Astellas Pharma en rolle i å drive utviklingen av helsevesenet fremover. Vi skaper plattformer og arenaer der interessenter kan møtes på tvers av landegrenser og på tvers av funksjoner for å diskutere og debattere temaer som gagner pasienter – i dette tilfellet fremtidens kreftpasienter, sa hun.

Se video fra møtet her.

Les rapporten fra møtet her.