Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

LMI har gitt innspill til Helsedirektoratets høring av «Multippel sklerose, Nasjonal faglig retningslinje».

Publisert 7. juli 2022
Illustrasjonsbilde høringer

LMI mener utkastet til retningslinjen gir et godt og oppdatert bilde av viktigheten av god diagnostikk og tidlig oppstart av og valg av legemiddelbehandling. Men retningslinjen fokuserer i hovedsak på diagnostikk og legemiddelbehandling, og omhandler i svært liten grad andre aspekter av MS-behandling som rehabilitering, livssituasjon, hvordan forbedre livskvalitet, familieplanlegging etc. LMI mener retningslinjene i større grad bør rette fokus på pasientsentrisitet.

LMI mener også at beskrivelsen av de ulike legemidlene er ubalansert i forhold til nytte/risikovurderinger generelt, og at dette i større grad må balanseres.

Retningslinjen omtaler dessuten ikke behandling gjennom deltagelse i kliniskestudier, bruk av og tilrettelegging for persontilpasset medisin eller hvordan fremtidig behandling kan/vil se ut.

Les hele høringssvaret