LMI søker administrerende direktør

Bidra til medisinsk innovasjon, aktiv næringsutvikling og bedre helse og livskvalitet i den norske befolkning.

Publisert 17. august 2022

Legemiddelindustrien (LMI) er en proaktiv samarbeidspartner som setter pasienten i sentrum. Vi jobber for å sikre at pasienter i Norge får tilgang til innovative medisinske løsninger som bedrer deres helse og livskvalitet. Vi jobber aktivt med næringsutvikling med mål om få en solid etablert helseindustri i Norge. Vi jobber med beredskap og en innovativ helseinfrastruktur, til det beste for hele den norske befolkningen. 

Som administrerende direktør i LMI vil du få mulighet til å lede og påvirke dette arbeidet. Du vil jobbe bredt i nettverk med aktører, organisasjoner, offentlig og privat næringsliv med det samme mål for øye; å sørge for god tilgang av medisin og riktig behandling for pasienter i Norge. Med på laget får du en organisasjon på 14 ansatte med solid erfaring og kunnskap innen legemidler, nærings- og helsepolitikk, forskning og utvikling, kommunikasjon, marked og finansiering og juridisk kompetanse. 

Vi ser etter en visjonær og strategisk leder som liker og evner å få til store resultater sammen med ansatte og medlemsfirmaene. Du er teamorientert, inkluderer og ser verdien av samarbeid og synergier for å få til det dere ønsker. Du er en tydelig kommunikator både internt og eksternt, som drives av å påvirke og som kjenner ditt nettverk, gjerne innen helse og politikk. Selv brenner du for økt helse og livskvalitet, og lar deg engasjere av ledelse, næringsutvikling og innovasjon, og det å gjøre viktig og riktig medisin tilgjengelig for pasienter i Norge.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Monica Strysse eller Anne S. Posner i Bønes Virk AS. Alle henvendelser behandles konfidensielt i innledende fase.

Se full utlysning og søk på stillingen her.