ESMO/Paris: I kveld presenteres Norge som studieland

I Paris i kveld møter norske onkologer og myndigheter representanter for den internasjonale legemiddelindustrien – for å selge inn Norge som studieland. Det blir en historisk kveld.

Publisert 9. september 2022

Det er i forbindelse med den store europeiske kreftkongressen ESMO, som åpner i dag, at et samlet norsk kreftfagmiljø for første gang skal få presentere Norge – og NorTrials – for sjefene i de store, internasjonale legemiddelselskapene. Det store stevnemøtet finner sted ved ambassadørens residens i Paris.

Overveldende interesse

– Det har vært en overveldende interesse for å delta på NorTrials-møtet i Paris – også fra ledelsen i de internasjonale legemiddelselskapene, sier seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen.  – Vi er svært takknemlige for at statssekretær Karl Kristian Bekeng og Marianne van der Weel fra Helse- og omsorgsdepartementet tar seg tid til å reise til Paris for å åpne kvelden. Der får industriens representanter mulighet til å høre mer om ambisjonene vi har for kliniske studier i Norge, og om samarbeidet mellom aktørene for å levere på disse ambisjonene. De får også møte våre dyktige onkologer og bli kjent med NorTrials. Vi setter også stor pris på at Norges ambassadør til Frankrike, Niels Engelschiøn, er vertskap for dette arrangementet. Endelig skal Norge få vist seg fram fra sin beste side – som et utmerket sted å legge kliniske studier til, sier Edvardsen.

Sammen med blant andre NorTrials koordinerende enhet og Innovasjon Norge har hun brukt mye tid på å planlegge møtet, og samle de riktige personene. Til sammen blir over 60 representanter for norske myndigheter, norske fagmiljøer og norsk og internasjonal legemiddelindustri samlet i ambassadørboligen.

Fra den internasjonale legemiddelindustrien stiller AstraZeneca, AbbVie, Daiichi-Sankyo, MSD, BMS, Novartis, Gilead, Pfizer, Bayer, GSK, Incyte Biosciences og Roche med hver sine representanter. Hver av disse har strategisk og operasjonelt ansvar for i hvilke land og ved hvilke universitetssykehus deres firmas kliniske studier plasseres.

– Vi er utrolig takknemlige for den jobben som er blitt gjort fra de norske ansatte i disse selskapene for å få de internasjonale lederne til å prioritere å komme på vårt arrangement. Vi vet at det er mange som ønsker å ha møter med disse representantene på en så stor kongress som ESMO, sier Edvardsen.

Fra det norske klinikermiljøet kommer hele 18 forskere, onkologer og ledere fra hele landet, blant andre kjente navn somÅslaug Helland (leder for NorTrials-senteret innen kreftsykdommer), Daniel Heinrich, Jon Amund Kyte, Andreas Stensvold, Kjetil Taskén og Sigbjørn Smeland.

Blir flere slike møter

Signe Øien Fretland er leder for NorTrials koordinerende enhet ved Oslo universitetssykehus, og skal fortelle forsamlingen litt om hva NorTrials er. Hun gleder seg over utviklingen.

– Det har vært veldig givende å planlegge dette møtet sammen med de andre aktørene. Alle har bidratt inn med ulik innfallsvinkel, og alle er motivert for et tett og profesjonelt samarbeid mellom helsenæring og spesialisthelsetjeneste. At interessen for denne norske aftenen har vært så stor, viser med all tydelighet at alle parter ønsker nettopp et tettere samarbeid. I etterkant av møtet blir det viktig at vi følger opp potensielle prosjekter og nye kliniske studier. NorTrials vil definitivt ta initiativ til flere liknende møter, også innenfor andre fagområder enn kreft, sier Fretland.

Suksess her er suksess for Norge

En annen aktiv planlegger og tilrettelegger er Catherine Capdeville, fagansvarlig for helse i Innovasjon Norge. Hun er stolt av «produktet» Norge.

– Den globale konkurransen for å tiltrekke seg industrifinansierte kliniske studier, er hard. Det krever en systematisk posisjonering og bred markedsføring – som dette eventet i Paris. Innovasjon Norge har samarbeidet tett med NorTrials og LMI om dette prosjektet siden begynnelsen. Det har vært et tett samarbeid som gir en dyp forståelse av hverandres rolle og styrker, og for hvordan vi best mulig kan fremme budskapet vårt. Lykkes vi, vil det først og fremst bety at langt flere pasienter i Norge får tilgang til de nyeste behandlingene og teknologien. Men det vil også bety økt kunnskap og kompetanse i fagmiljøene, og eksportmuligheter og økonomiske insentiver for landet vårt. Heldigvis har Norge alle forutsetninger for å lykkes. Vi gleder oss til å vise oss frem for industrien, sier Capdeville.

Programmet for norsk aften ser slik ut:

17:00-17:05       Welcome  by Niels Engelschiøn, Norwegian Ambassador in France

17:05-17:15       Clinical trials in Norway – the ambitions and strategy of The Norwegian Ministry of Health and Care Services by Karl Kristian Bekeng, Deputy Minister of Health and Care Services

17:15-17:25       NorTrials – a public-private partnership for clinical trials in Norway by Signe Øien Fretland, Head of NorTrials coordinating unit

17:25-17:35       Clinical trials – a clinician’s perspective on the Norwegian advantages by Åslaug Helland, Head of NorTrials center for Cancer

17:35-19:00       Networking/cocktail