Dette er LMIs innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Pasientsikkerhet, helsedata og digitalisering ble spesielt trukket frem i LMIs innspill til Nasjonal helse og samhandlingsplan.

Publisert 16. september 2022

– LMI vil berømme regjeringen for å ta initiativ for å forbedre samhandlingsreformen. Vi mener det er nødvendig å se helhetlig på den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten for å møte framtidens behov for gode og kvalitetssikrede helsetjenester, sier seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.

Helsedata

Når Norge får på plass tilgangsløsninger for helsedata, og infrastruktur for lagring, kobling og analyse av disse data, vil sekundærbruk av data til forsknings- og analyseformål øke kraftig.

– Det er viktig at det tilrettelegges for god koordinering og godt samspill mellom aktørene i økosystemet knyttet til kunnskapsgenering av helsedata.

– De ulike systemeierne må ha et forpliktende ansvar for å bidra til å realisere gevinstene ved sekundærbruk av helsedata, både når det gjelder bedre helse, innovasjon og næringsutvikling samt å fremme helseforskningen, sier Larsen.

Riktig medisinbruk er avgjørende for god kvalitet i pasientbehandlingen. Økende tilgang til persontilpasset medisin kan forandre helsetjenesten og bidra til en smartere bruk av helseressursene. Her benyttes diagnostisk verktøy for å bedre målstyre behandling og prosedyrer tilpasset den enkelte pasient.

– Helsedata er viktig for både utvikling og implementering av persontilpasset medisin. Datafangsten fra pasientene må følge pasientenes behandlingsforløp. Det er derfor avgjørende at det er helhetlige systemer for deling av data mellom kommunesektor og spesialisthelsetjeneste, sier hun.

Les hele innlegget her