– Industrien er klar til å bidra

Monica Larsen i LMI roser Helsedirektoratets studie som viser mulighetene for norsk antibiotikaproduksjon og mener industrien allerede er klar for første steg.

Publisert 30. september 2022

Mulighetsstudien, som Helsedirektoratet har gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, viser at det er mulig å etablere produksjon av antibiotika i Norge og at de anbefaler en gradvis oppbygging.

Les hele rapporten her

Den trinnvise etableringen kan skisseres slik:

 • I første trinn etableres ferdigvareproduksjon.
 • I trinn to etableres produksjon av virkestoffer
 • I et eventuelt trinn tre gjennomføres en oppskalering av anlegget med tanke på å konkurrere i et internasjonalt marked

– Vi støtter oppbygging via en trinnvis modell. Ferdigvareproduksjon er realistisk fordi vi allerede har legemiddelprodusenter i Norge som kan bidra, sier hun og lister opp: Curida, Palla Pharma, Vistin, Takeda-fabrikken, Fresenius Kabi og ACD Pharmaceuticals som sammen med Adjutech er utviklingsselskaper for nye anti-mikrobielle midler.

Les mer om studien på Helsedirektoratets hjemmesider

– Alle disse selskapene kan raskt få på plass rammene for produksjon av den antibiotika som ønskes produsert, sier hun.

Bedring av forsyningssikkerhet

Mulighetsstudien belyser også andre tiltak for å styrke legemiddelberedskapen og forsyningssikkerheten; etableringen av et nasjonalt organ for å styre og koordinere beredskap, samt flere markedsstimulerende tiltak.

– Alle disse tiltakene vil være svært viktig for å bedre forsyningssikkerhet og rammevilkårene for norske legemiddelprodusenter. Særlig punktene tilhørende markedsstimulerende tiltak, sier hun og never spesifikt økt betalingsvillighet for sårbare antibiotika i sykehus i Norge og i Norden; inntektsgaranti, som har blitt praktisert med stor suksess i Sverige og harmonisering av regelverk i Norden.

Dette er noen av punktene Helsedirektoratet fremhever:

Økt betalingsvillighet for sårbare antibiotika i sykehus i Norge og Norden

 • Bidrar til mer forutsigbar tilgang til foretrukne antibiotika i norske og nordiske sykehus
 • Gir langvarige positive effekter med mindre avhengighet av enkeltaktører og bruk av markedsmekanismer
 • Leverandører får bedre vilkår med klare forventinger
 • Leverandører som har forsynt norsk helsetjeneste i det siste tiårene blir belønnet for forutsigbar tilgang samt tiltrekking av nye leverandører
 • Belønner god miljøpraksis

Inntektsgaranti

 • Gir forutsigbar tilgang til utvalgte antibiotika
 • Gir langvarige positive effekter med mindre avhengighet av enkeltaktører og bruk av markedsmekanismer
 • Leverandører får bedre vilkår med klare forventinger
 • Leverandører som har forsynt norske helsevesen i det siste tiårene blir belønnet for forutsigbar tilgang og nye leverandører tiltrekkes
 • Miljøvennlig produksjon insentiveres
 • Kan også belønne uavhengige produsenter

Harmonisering av regelverk i Norden

 • Gjør det lettere og billigere til å tjene det nordiske markedet
 • Kvitte seg med små og uvesentlige variasjoner som videre fragmenteres marked