Visste du at det finnes vaksiner mot helvetesild?

Bare 1 av 10 nordmenn er klar over at det finnes vaksiner mot helvetesild – et smertefullt utslett som rammer nærmere 30 % av befolkningen i løpet av livet.

Publisert 8. november 2022
Helvetesild oppstår oftest rundt livet, på brystkassen eller i ansiktet.

Det er ett av funnene i en spørreundersøkelse Kantar Public har gjort om nordmenns holdninger til – og kunnskap om – vaksiner, på oppdrag fra LMI.

Og bare 9 % av de spurte vet altså om at det finnes vaksiner mot helvetesild. Det til tross for at én vaksine har eksistert helt siden 2006, og for at en ny vaksine ble lansert i 2022.

Hva er helvetesild?

Helvetesild (herpes zoster) kan være svært ubehagelig og smertefullt. Risikoen for helvetesild øker med alderen grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret, med en kraftig økning etter 50-årsalder. Personer med nedsatt immunforsvar av andre årsaker har også økt risiko for å få helvetesild. Sykdommen oppstår ved reaktivering av varicella zoster-viruset, det samme viruset som forårsaker vannkopper. De fleste voksne har vannkoppeviruset i kroppen. Enkelte kan få langvarige smerter – dette er uvanlig hos unge, men risikoen øker med alderen. Hos sekstiåringer vil omtrent 4 av 10 få nervesmerter (postherpetisk nevralgi). Store Norske Leksikon beskriver det slik:

«Helvetesild forekommer ofte i ansiktet, og dersom en nerve som går til øyet er affisert, kan alvorlige øyekomplikasjoner oppstå. Andre komplikasjoner er bakteriell sekundærinfeksjon i utslettet, muskellammelser og tegn til infeksjon i sentralnervesystemet. Det som oftest gjør helvetesild til en meget plagsom og alvorlig sykdom, er de langvarige smertene, den postherpetiske nevralgi, som særlig rammer eldre pasienter.»

Store Norske Leksikon

– Myndighetenes ansvar å informere

I undersøkelsen Kantar har gjort for LMI, er 1035 personer i alderen 18-85 år spurt om sin kunnskap om – og holdning til – vaksiner. Undersøkelsen viser at over halvparten (58%) mener det er myndighetene som har ansvar for at vi som enkeltpersoner har den nødvendige kunnskapen om vaksiner som er anbefalt for oss. 17 % mener dette er fastlegens jobb, men bare 1 av 5 har fått informasjon om relevante vaksiner fra fastlegen sin uten å be om det.

De fleste finner informasjon om vaksiner på helsenorge.no og fhi.no.

Mye kan løses med et vaksinasjonsprogram for voksne

Mange voksne vet ikke hvilke vaksiner som er anbefalt for dem, eller hvilke vaksiner som er tilgjengelige. Dette gjør at samfunnet går glipp av de samlede helsegevinstene en større vaksinasjonsdekning kan gi. Vi har mye kunnskap om viktigheten av vaksinasjon gjennom hele livsløpet – men det er likevel ingen systematisk tilnærming til vaksinasjon av voksne. LMI har i mange år jobbet for at myndighetene skal innføre et vaksinasjonsprogram for voksne, slik man har for barn (barnevaksinasjonsprogrammet), og mener regjeringen bør følge opp Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling fra 2018 og implementere et vaksinasjonsprogram for voksne så snart som mulig. Dette kan skje gradvis, og bør inkludere klare anbefalinger for vaksinasjon, informasjonssystemer som når allmenheten (inkludert SMS-påminnelse om vaksinasjon), insentiver for informasjon og administrasjon av vaksiner, samt god tilgjengelighet av vaksinasjon (ta i bruk alle aktører, inkludert apotek). I tillegg bør det legges til rette for god informasjon om vaksinasjonsanbefalinger for vaksiner som ikke er en del av programmet. Et vaksinasjonsprogram for voksne vil bidra til å utjevne forskjeller innen helse ved at flere følger vaksineanbefalingene uavhengig av den enkeltes kunnskap, sosioøkonomiske status eller hvor i landet man bor.

Finnes også behandling

Har du allerede fått helvetesild, finnes det heldigvis også behandling. Ifølge helsenorge.no kan behandlingen dempe symptomene og minske faren for langvarige smerter i etterkant. Har du symptomer på helvetesild bør du oppsøke lege raskt, for behandlingen er mest effektiv når den igangsettes innen tre dager.

Les også:

Varicella- og herpes zoster-vaksine – veileder for helsepersonell

Ny vaksine mot helvetesild er nå i Norge

Vaksinasjonsprogram for voksne