God deltakelse på Norsk aften i Wien

Det var gode refleksjoner og stemning da representanter fra Legemiddelverket, UiO, industrien og andre aktører møttes for å diskutere høydepunktene fra helseøkonomikonferansen ISPOR.

Publisert 14. november 2022

LMI, i samarbeid med Best Practice Nordic, arrangerte en norsk aften for omtrent 40 av deltakerne som var tilstede på den internasjonale høyt anerkjente helsekonferansen, ISPOR.

I autentiske Østerrikske omgivelser, hos en unik vinprodusent i Wien, var det faglige høydepunktet en samtale der Eline Aas (UiO), Ida Kommandantvold (Legemiddelverket) og Jens Østby (Biogen) diskuterte det de mente var noen av høydepunktene fra konferansen.

De fremhevet blant annet i hvilken retning de opplever at helseøkonomifaget beveger seg sett i lys av de utfordringene og mulighetene nye teknologier kommer med, og hvordan de tror dette vil påvirke nasjonale prosesser.

På ISPOR konferansen var det flere innholdsrike foredrag og mulighet til å fordype seg i ulike tema. Det var flere presentasjoner som påpekte behov for økt bruk av helsedata og viste til NICE sitt nye rammeverk for Real World Data. En gjenganger i flere innlegg er at samfunnsperspektiv er et voksende tema og hvordan man skal ta høyde for dette i metodevurderinger.

– Dette var interessant å høre mer om når vi nå skal i gang med ny Prioriteringsmelding i Norge, hvor samfunnsperspektivet er ett av flere tema som LMI vil adressere, sier Karoline Knutsen og Katrine Bryne, som er seniorrådgiver i LMI.

Et av hovedtemaene på den fire-dagers lange konferansen, var hvordan internasjonalt samarbeid og bruk av data kan bidra til bedre tilgang for pasienter. Implementeringen av ny forordning for HTA i Europa er nå i gang, her skal landene samarbeide om evaluering av klinisk relativ effekt. Det gjenstår et stykke arbeid i de ulike landene før dette trer i kraft i 2025 for legemidler innen onkologi og ATMP, i 2028 for orphan drugs, og i 2030 skal det være gjeldende for alle legemidler.

LMI er i dialog med SLV om dette arbeidet, og det var også et tema som ble diskutert på norsk aften i ISPOR.

LMI vil gjerne takke alle som deltok og ser frem til videre samarbeid på dette viktige feltet.