Sverige innfører vaksinasjonsprogram mot pneumokokker

Sverige innfører et nasjonalt vaksinasjonsprogram for risikogrupper: fra i morgen skal disse tilbys pneumokokk-vaksine.

Publisert 30. november 2022

Nasjonale vaksinasjonsprogrammer i Sverige er delt inn i generelle (for hele befolkningen) og spesielle (for definerte risikogrupper). I likhet med Norge har de kun ett generelt: barnevaksinasjonsprogrammet.

Men fra og med i morgen 1. desember innfører de et vaksinasjonsprogram for risikogrupper  – mot pneumokokker.

Et mål også i Norge

I Norge er pneumokokkvaksinen anbefalt til risikogrupper og alle over 65 år, men den inngår ikke noe program. Det anbefalte imidlertid Folkhelseinstituttet å innføre i Norge, i en rapport de utarbeidet på oppdrag fra myndighetene i 2018 (se ordlyden nederst i saken). Men foreløpig har ikke norske myndigheter landet på noen løsning. FHI skrev 25. mai i år: Folkehelseinstituttet er bekymret for den lave dekningen av pneumokokkvaksine blant eldre og personer med underliggende sykdom og oppfordrer derfor flere til å beskytte seg mot sykdommen.

De har forståelse for at navnet på sykdommen og vaksinen kan være vanskelig å huske, skrive og uttale.

For å gjøre det enklere kan de som ønsker vaksine, kontakte sin fastlege og si at de ønsker vaksine mot lungebetennelse.

Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet

Et nasjonalt vaksinasjonsprogram for risikogrupper skal sikre at de som har økt risiko for å bli smittet eller bli alvorlig syke av en infeksjon, tilbys beskyttelse gjennom vaksinering, skriver Folkhelsomyndigheten (svenske FHI).

Vaksinasjonsprogrammet i Sverige inkluderer i dag bare pneumokokkinfeksjoner, men svenske FHI har også anbefalt at det innføres slike vaksineprogram også for hepatitt B, influensa og tuberkulose.

Stor risikogruppe

Det er en lang rekke personer som inngår i risikogruppen for pneumokokker – en type bakterier som kan gi lungebetennelse og ørebetennelse, samt alvorlige infeksjoner som hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Fra og med 1. Desember 2022 inngår derfor vaksinasjon mot pneumokokker i et nasjonalt vaksinasjonsprogram for alle som fyller 75 år, samt alle som er 2 år eller eldre og har en eller flere av følgende sykdommer/tilstander:

 • kronisk hjertesykdom,
 • kronisk lungesykdom,
 • andre forhold som fører til redusert lungefunksjon,
 • kronisk leversykdom,
 • kronisk nyresvikt,
 • diabetes,
 • miltinsuffisiens eller ingen milt,
 • cystisk fibrose,
 • cerebrospinalvæskelekkasje eller barriereskade som følge av kirurgi eller trauma mot hodeskallen,
 • cochleaimplantat,
 • redusert immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling, og
 • organtransplantasjon.

Gratis under pandemien

Under pandemien besluttet den norske regjeringen å tilby gratis pneumokokkvaksine til alle på 65 og eldre, samt til risikogrupper. Men dette tilbudet gjelder ikke lengre. Nå er det igjen opp til hver enkelt av oss.

I sin rapport fra 2018 skriver Folkehelseinstituttet følgende:

FHI anbefaler at influensaprogrammet videreføres i vaksinasjonsprogrammet for voksne og risikogrupper. Videre anbefaler FHI å inkludere vaksinasjon mot pneumokokksykdom samt sikre grunnvaksinasjon og oppfriskningsvaksinasjon til de som mangler det. Vaksinasjon for å forebygge sykdommer i definerte risikogrupper som dekkes av blåreseptforskriften §4 inkluderes også i programmet. PÅ sikt kan det bli aktuelt å inkludere flere vaksiner, de må da utredes gjennom system for vurdering av vaksiner i offentlig regi.

FHI i rapporten Vaksinasjon av voksne og risikogrupper, oktober 2018

Les flere saker om voksenvaksinasjonsprogram i Norge på lmi.no:

Voksenvaksinasjonsprogram

Les også:

Gratulerer med program for voksenvaksinering, Sverige!