LMI fronter helseindustrisatsing

Styreleder, Veronika Barrabés intervjues i Dagens Medisin om innspillet til Norsk Eksportråd, hvor over 170 aktører har skrevet under for å fremme satsing på norsk helseindustri.

Publisert 14. desember 2022

En samlet helsenæring, som inkluderer landets ledende universiteter, sykehus, klynger og privat industri, står bak innspillet til Nasjonalt eksportråd om helseteknologi og livsvitenskap. Regjeringen skal lansere en satsing for å fremme og doble norsk fastlandseksport, og skal velge seg ut noen næringer den målrettet skal satse på.

Les hele innspillet her

Det er her helseindustrien står klar og venter på startskuddet.

– Helsenæringen er allerede stabil og godt etablert i Norge, og det er store, internasjonale selskaper som ønsker å investere i det nasjonale markedet, sier styreleder i Legemiddelindustrien (LMI), Veronika Barrabés, til Dagens Medisin.

Les hele saken her:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/12/14/170-helseaktorer–derfor-bor-vi-satse-pa-helseeksport/

Les hele innspillet her