Høringssvar: Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026)

LMI har avgitt høringssvar på høringen fra Direktoratet for e-helse om forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet.

Publisert 21. desember 2022

I høringgsvaret skriver LMI blant annet at de åtte tiltaksområdene alle er viktige, men at vi savner et tiltaksområde om opplæring/kompetanse for helsepersonell som skal benytte digitale løsninger i fremtiden. Dette vil være viktig for at de digitale løsningene utnyttes best mulig, slik at gevinsten som ligger som en forutsetning for de andre tiltaksområdene kan tas ut i sin helhet. F.eks. er det avgjørende for kvaliteten på Data på legemiddelbruk, at helsepersonell koder informasjonen korrekt, og at ikke minst at de forstår verdien i koding.

Les hele høringssvaret