— Vi må bli mer selvforsynt enn vi er i dag

Det sa Curida-sjef, og påtroppende LMI-leder, Leif Rune Skymoen fra scenen på NHOs årskonferanse, hvor han snakket om beredskap og helseindustri.

Publisert 5. januar 2023
Leif Rune SKymoen på scenen under NHOs årskonferanse

Skymoen, som var der som Curida-direktør, deltok på scenen sammen med Georg Riekeles, assisterende direktør, European Policy Centre i Brussel, for å snakke om Europa i utvikling i en urolig verden.

Han fremhevet at Norge aldri kan bli helt selvforsynt av viktige legemidler, men at hvis Norge skal være helt sikre på at helsevesenet skal fungere – også i en krisesituasjon, så må vi bli mer selvforsynt i dag.

— Under pandemien så vi at store produsentland av legemidler, som for eksempel India, nektet å levere til andre før de hadde sikret sin egen befolkning. Vi har kanskje glemt det nå, men vi var veldig nære å stå uten livsvikte medisiner, fortalte han.

Beredskap og næring

På spørsmål fra konferansier Torbjørn Røe Isaksen, om hvordan vi skal sikre en bedre helseberedskap, pekte Skymoen på rollen staten kan spille- som også bidra til å bygge en større norsk helseindustri.

— Legemiddelproduksjon er avansert, og det må utføres av profesjonelle selskaper. Staten kan enten inngå produksjonsavtaler med fabrikker i Norge. Eller gå inn på eiersiden – slik de er i andre industrier som er viktig for beredskapen. Som forsvarsindustrien.

— Det vil både gi bedre beredskap – og bidra til å skape en større helseindustri i Norge.

— Husk at Danmarks største legemiddelselskap er tre ganger så mye verdt som Equinor på børsen. Helseindustrien globalt er enorm. Det er politisk enighet om at Norge skal spelle en større rolle i den. Slik verden ser ut rundt oss, er norsk beredskapsproduksjon en god plass å begynne, sa han.

Europeiske muligheter

I en verden som tilsynelatende blir mer proteksjonistisk, fremhevet Riekeles at EU er i en klemme mellom USA og Kina. Med en pandemi, krig, energisjokk, en form for krigsøkonomi og nye geopolitiske realiteter, gjør at Europa må handle for å redusere avhengigheten mot tredjeland for ting vi trenger mest. 

— Hvem hadde trodd at det også er et relevant spørsmål i dag i Europa, om vi har tilgang til febermedisinen vi trenger, sa han.

Skymoen skjøt da inn at disse utfordringene også gir muligheter for norske bedrifter.

— Det kan gi muligheter til å skape arbeidsplasser og nytt næringsliv i Norge. Europa skal igjennom en grønn, industriell omstilling. Vi i norsk industri må koble oss på det som skjer i landene rundt oss og sørge for at vi har viktige produkter å eksportere, sa han.

Eksportinnspill

Skymoens budskap korresponderer med LMIs ambisjon om å skape en sterkere, større og mer selvforsynt helseindustri i Norge.

Mot slutten av 2022, var LMI var primusmotor og initiativtager da omtrent 170 helseaktører leverte et fellesinnspill om hvorfor og hvordan Norge kan satse på helseindustri.

Et samlet helsemiljø, som inkluderer, ledende universiteter og sykehus, helseforetak, fylkeskommuner, kommuner, klynger og privatindustri – for å nevne noen – har skrevet under på et innspill som skal fremme helseindustri.

Målet er at helseindustri blir inkludert som en av åtte næringer Regjeringen skal satse på i deres plan for Hele Norge Eksporterer.

Les hele innspillet her