Nye sentre skal gi flere kliniske studier i Norge

Seks NorTrials-sentre for behandlingsforskning er etablert ved universitetssykehusene. Målet er å øke antallet kliniske studier og forbedre pasientbehandlingen, skriver Tidsskriftet.

Publisert 23. januar 2023

Seks NorTrials-sentre for behandlingsforskning er etablert ved universitetssykehusene. Målet er å øke antallet kliniske studier og forbedre pasientbehandlingen, skriver Tidsskriftet.

https://tidsskriftet.no/2023/01/fra-fagmiljoene/nye-sentre-skal-gi-flere-kliniske-studier-i-norge