Høringssvar: Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

Felleskatalogen og LMI har levert inn høringssvar til Direktoratet for e-helse, som har gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler. Les høringssvaret her.

Publisert 28. februar 2023

Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler (strukturert legemiddelinformasjon), samt anbefalt et omfang og veien videre. 

Felleskatalogen og LMI skriver i høringssvaret at Felleskatalogen benytter grunndata fra FEST (Legemiddelverket) og FAT (Direktoratet for e-helse) for beriking av egne informasjonsløsninger og samhandling med andre aktører i helsesektoren. Felleskatalogen benytter også data om legemiddelmangel fra Legemiddelverket, og varsler fra F5 (Femstjerners FEST), og innhenter grunndata manuelt fra Sykehusinnkjøp (de regionale helseforetakenes anbefalinger), Nye metoder og Helsedirektoratet (Individuell refusjon). FK benytter også data fra Norsk legemiddelhåndbok om bruk av legemidler ved graviditet og amming.

Det er i Felleskatalogens interesse at grunndata for legemidler utvides og leveres via en felles løsning, som SAFEST og/eller DELE, heter det i høringssvaret.

Felleskatalogen AS og LMI har vurdert omfanget av legemiddelgrunndata, som beskrevet under kap. 7, til å være dekkende, men mener det er behov for en tydeligere definisjon av begrepet legemiddelgrunndata, da mange av de definerte behovene under workshopene går over i kunnskaps- og beslutningsstøtte.

Les hele høringssvaret fra LMI og Felleskatalogen her