Industri og klinikere møttes i København på NorTrials-møte ved den norske ambassaden

Torsdag 2. mars ble Norge presentert som studieland i København, i forbindelse med gastrokonferansen ECCO.

Publisert 6. mars 2023
PÅ PLASS I KØBENHAVN: Planleggingsgruppen for møtet, fra venstre: Maria Aulie, Innovasjon Norge, Catherine Capdeville i Melanor, Ellen Johnsen og Signe Øien Fretland, NorTrials, Tine Slettedal Jansson i Inven2, Marie Svendsen Aase og Monica Larsen i LMI og Rasmus Goll, leder av NorTrials-senteret for fordøyelsessykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Se flere bilder fra møtet nederst i saken.

Møtet ble arrangert av NorTrials, LMI, Innovasjon Norge, Melanor, den norske ambassaden i København og Inven2, og Norges ambisiøse strategiske plan for ytterligere å styrke Norge som et fremragende land innen kliniske studier ble diskutert.

For dette møtet var det gastro-miljøet, med NorTrials-senteret for fordøyelsessykdommer i spissen, som knyttet kontakter med representanter fra helsenæringen.

Ambassadør ved den norske ambassaden i København, Katja Christina Nordgaard, åpnet møtet.

– Kliniske studier er et av de viktigste verktøyene vi har for å få ny kunnskap om medisiner, rehabiliteringsprosesser, medisinske inngrep og nytt medisinsk utstyr. Kliniske studier setter pasienten i fokus i forskningen ved å involvere deres erfaring og perspektiver. I 2021 lanserte vår tidligere helseminister en ambisiøs plan for å doble antall kliniske studier i Norge innen 2025, og sørge for at kliniske studier er en integrert del av pasientbehandlingen i Norge. Planen har blitt fulgt opp med stor forpliktelse av både forskningsmiljøene og legemiddelindustrien, sa Nordgaard.

– Som en del av den strategiske planen har NorTrials blitt etablert som en vei inn for selskapene som ønsker å ha kliniske studier i Norge. Det er mange grunner til at Norge er et attraktivt sted å ha kliniske studier Vi har et høyt utdannet personale, godt etablert infrastruktur og et godt regulatorisk rammeverk. Vi har også et godt etablert system for helsedata og biobanker, sa Nordgaard og ønsket deltakerne en kveld med god nettverksbygging.

Møtet ble arrangert i forbindelse med ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation)-kongressen. Målet med NorTrials-satsingen er flere kliniske oppdragsstudier ved norske sykehus, for å gi pasienter i hele landet bedre tilgang til utprøvende behandling.

Leder av NorTrials koordinerende enhet, Signe Øien Fretland, ønsket gjestene velkommen, og viste frem, for første gang NorTrials-videoen under:

– Målet med dette møtet er å fasilitere for kontakt mellom norske kliniske forskere og legemiddelindustrien. Jeg vil takke industrien for å arrangere dette møtet. Gjennom NorTrials-portalen har industrien enkelt tilgang til alle norske sykehus og med hjelp fra den koordinerende enheten vil vi følge og hjelpe industrien å følge opp forespørslene. Seks NorTrials-sentre er etablert, på hvert av våre universitetssykehus, sa Fretland.