Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

LMI har levert inn høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet på Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Publisert 9. mars 2023

Målet med endringsforslaget er at offentlige oppdragsgivere skal bidra til grønn omstilling. Departementet presenterer tre alternative forslag til nye miljøkrav:

  • Krav til alltid å vekte miljø med minst 30 prosent
  • Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljøbelastning
  • Kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn

Les LMIs høringssvar her.