Desentraliserte kliniske studiar

7 av 10 potensielle deltakarar i kliniske studiar bor meir enn to timer unna nærmaste studiested. Desentraliserte studiar, der deler av oppfølginga skjer på lokalsjukehuset eller heime kan gi deltakararen eit meir likeverdig tilbod. Men...

Publisert 17. mars 2023