Direktoratet for e-helse har nå vedtaksmyndighet over 11 helseregistre: – En milepæl i helsedata-arbeidet

– Helsedataene i norske registre er av uvurderlig verdi for å få mer kunnskap om helse, utvikle medisiner og behandlingsmetoder. Nå tar vi et nytt og viktig skritt på veien mot å styrke tilgangen, sier...

Publisert 17. mars 2023