Skymoen på Leverandørseminar: – Vi må stå sammen om å løse oppgavene vi står overfor

LMI-direktør Leif Rune Skymoen holdt innlegg på Sykehusinnkjøps Leverandørseminar torsdag 16. mars.

Publisert 17. mars 2023
TILLIT OG HELSENÆRING: Leif Rune Skymoen i LMI snakket om viktigheten av tillit mellom aktørene og muligheten for norsk helsenæring under Sykehusinnkjøps leverandørseminar.

Sykehusinnkjøps (SHI) årlige leverandørseminar til divisjonen legemidler fant sted på Gamle Logen i Oslo, og ble delt inn i to deler. Første del gikk SHI gjennom hva som er nytt fra avdelingen for Nye metoder, anskaffelser, forvaltning og juridisk avdeling.

Del to handlet om hva fremtiden bringer. Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, holdt innlegg om samarbeid, gode offentlige anskaffelser og styrking av norsk helsenæring.

– Det må skaffes nye inntekter i Norge. Olje og gass blir mindre i fremtiden, så vi må finne nye kilder til skatteinntekter, eksportvirksomhet og arbeidsplasser. Helseindustrien skal være en av de næringene Norge skal satse på. Det er en meningsfull næring, som gir folk lengre og bedre liv, og i tillegg er det økonomiske potensiale stort. Vi ser en økende vilje til å satse på denne næringen. På den andre siden må vi bruke inntektene vi genererer klokt, slik at vi får mest mulig velferd igjen. Den oppgaven blir mer og mer krevende, behovene blir større, vi lever lenger og ser at helsevesenet er under stort press. Det er store oppgaver vi står overfor. Legemiddelindustrien leverer nødvendige verktøy som bidrar til at vi er der vi er i dag, med at vi lever lenger og er friskere. Vi er en aktør som hele tiden driver feltet fremover, og er nødvendig for å lykkes med oppgaven, sa Skymoen.

Bred og rask tilgang

Han trakk frem LMIs nye strategi, med de tre pilarene; innovativ helseinfrastruktur, næringsutvikling og tilgjengeliggjøring.

– LMI driver dette frem gjennom tre strategiske pilarer. Alle med pasienten som utgangspunkt. Den ene er innovativ helseinfrastruktur, det er for eksempel det at vi skal drive med kliniske studier og bruke helsedata på en bedre måte. Vi skal ha en infrastruktur i Norge som fremmer innovasjon.

– Den andre søylen handler om å bygge næring, og den tredje handler om å gi tilgang til nye medisinske løsninger til pasienter i Norge. Det handler om å gi bred og rask tilgang til innovasjon. Vi ønsker å se verdien av helsevesenet og hele samfunnet. Vi ønsker oss finansielle modeller som støtter dette og som utvikler seg i takt med innovasjonen.

Løfte frem samfunnsperspektivet

God politisk styring er viktig for å lykkes, mener Skymoen.

– Denne styringen finner vi i vedtak og dokumenter, i legemiddelmeldingen, prioriteringsmeldingen og i helsenæringsmeldingen. Vi vet det kommer en ny prioriteringsmelding om ikke så veldig lenge. Vi ser at feltet utvikler seg mye, det er store ambisjoner på helsenæringen.

En prioritet for LMI fremover er arbeidet med ny prioriteringsmelding, som skal komme i løpet av neste år.

– Det nærmer seg ti år siden vi fikk den forrige prioriteringsmeldingen, og vi ser på arbeidet med ny prioriteringsmelding som en fin mulighet. I arbeid med ny melding er det viktig at vi får løftet frem samfunnsperspektivet, at vi ser nytteeffekten. Vi ønsker en melding hvor prioriteringer på helsefeltet kan ligne litt mer på prioriteringer vi gjør på andre felt i samfunnet. Dette er en mulighet til å stimulere den norske helseindustrien, ved å investere i løsninger som forenkler og tar ned behovet for antall hender i helsetjenesten.

Tillit er stikkordet

Skymoen snakket om viktigheten av et godt offentlig-privat samarbeid.

– Det er klare signaler i helsenæringsmeldingen at vi i Norge ønsker mer samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vi mener løsningen ligger i akkurat dette, og vi er glade for å se at det tas på alvor i alle næringer, og at vi ser nye initiativ. 2022 var et krevende år, nå kan vi legge det bak oss og se fremover. Vi må jobbe sammen om viktige oppgaver, som alle vi er satt til å løse sammen. Vi har forskjellige roller for å løse dette, og det skal vi ha respekt for, jobben vår er å ikke alltid være enige. Men vi deler mange av de samme målene. Det sitter smarte folk med gode intensjoner på begge sider. Vi står sammen om å løse oppgavene. Tillit er stikkordet, det handler om å snakke godt sammen og løse oppgaver så tidlig som mulig, sa Skymoen.

Hele programmet og opptak fra stream her.