Mistanke om bivirkninger fra medisinen din? Sjekk enkelt her

En egen søketjeneste gjør det enklere å finne ut om du opplever bivirkninger fra en eller flere av medisinene dine, skriver vi.no om Felleskatalogens bivirkningssøk.

Publisert 22. mars 2023