Fleire jenter enn gutar over 16 år bruker antidepressiva, sovemiddel og antipsykotika

Ifølgje folkehelserapporten for 2022 peikar fleire studiar på ein auke i totalbruken av psykofarmaka i aldersgruppa 0-17 år over den siste ti-årsperioden i Noreg, særleg blant unge jenter, skriver Helsedirektoratet.

Publisert 23. mars 2023